I.

Základní ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).

2. Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické (popř. právnické) osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na www.galerie.karmeldrasty.eu (dále jen:„internetový obchod“).

3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

4. Obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

5. Prodávající: Galerie Karmel s.r.o.

6. Sídlo společnosti, korespondenční a fakturační adresa:

Drasty 1
250 67 Klecany

IČO: 06 49 10 81
DIČ: CZ 06 49 10 81

Společnost je zapsaná od 5. 10. 2017 v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 283015.

7. Prodávající není plátcem DPH.

II.

Informace o zboží a cenách

1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

3. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

III.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám.

2. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:

– prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě,

– vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.

3. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.

4. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na Odeslat objednávku. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.

5. Po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím na emailovou adresu kupujícího.

6. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu (karmel.galerie@centrum.cz).

7. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Sám kupující může zrušit objednávku e-mailem (karmel.galerie@centrum.cz) do 24 hodin bez udání důvodu.

8. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

9. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží, včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

10. Kupní smlouva je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

IV.

Zákaznický účet

1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.

2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.

5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.

6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího.

V.

Objednávka a ochrana osobních údajů

1. Při objednávce budou požadovány Vaše platné identifikační údaje. Tyto údaje jsou nezbytné pro vystavení faktury a doručení zboží. Prodávající nenese odpovědnost za problémy vzniklé uvedením nesprávných či neúplných údajů.

2. Společnost Galerie Karmel s.r.o., která je provozovatelem tohoto internetového obchodu, prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000Sb ve znění pozdějších dodatků a předpisů, viz. také podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679.

3. Osobní údaje nejsou poskytovány žádné třetí straně kromě smluvních přepravců a to pouze v rozsahu nutném pro doručení zásilek. Zákazník může písemně zažádat o odstranění údajů z databáze společnosti.

VI.

Potvrzení objednávky

1. Potvrzení objednávky Vám zašleme e-mailem, o odeslání budete taktéž informováni e-mailem.

2. U některých specifických objednávek (např. při odběru většího množství apod.) Vás pro potvrzení zkontaktujeme telefonicky.

VII.

Zrušení objednávky

1. Každou objednávku můžete do 24 hodin zrušit bez udání důvodu a to výhradně e-mailem zaslaným na adresu: karmel.galerie@centrum.cz

2. Prodávající si vyhrazuje právo objednávku nerealizovat, pokud množství nebo specifičnost zboží nebude možné obstarat.

VIII.

Ceny, platba, balné a doprava

1. Zákazník objednává zboží za ceny uvedené na tomto serveru ve chvíli definitivního potvrzení objednávky.

2. Potvrzení objednávky Vám zašleme e-mailem, o odeslání budete taktéž informováni e-mailem.

3. Fakturu Vám zašleme po přijetí objednávky.

4. Platba probíhá před odesláním zboží převodem na účet Galerie Karmel: 115-5336720207/0100. V případě platby na dobírku se doplácí 60,- Kč.

5. Objednané zboží Vám zašleme přepravní službou DPD. Výrobky si můžete vyzvednout také v naší kamenné prodejně v Praze nebo v Drastech na adrese kláštera.

6. Za přepravu bude připočteno k celkové ceně zásilky 20 Kč balné a 119 Kč za dopravu přepravní společností.

7. Při objednávce zboží nad 2 000 Kč příplatky za balení a dopravu neúčtujeme.

8. Při objednávce nad 3 000 Kč u právnických osob, které naše výrobky kupují za účelem dalšího prodeje, poskytujeme 10% slevu na výrobky; cenu za dopravu a platbu účtujeme.

9. Podmínky přepravní služby:

 • a/ Platba za zboží (v případě dobírky) a dodání probíhá dle standardních podmínek.
 • b/ Cena 119,- Kč za dopravu prostřednictvím přepravní společnosti. V případě atypických rozměrů nebo vyšší hmotnosti je cena za dopravu vyšší, a je určená dopravní společností.
 • c/ Probíhá-li platba v hotovosti řidiči, řidič Vám vystaví doklad o zaplacení.
 • d/ Při nezastižení Vás bude kontaktovat přepravní firma a dohodne nový termín dodání.

10. Postup při přebírání zásilky:

 • a/ Zkontrolujte, zda není obal balíku poškozen. Pokud obal bude jevit známky poškození (např. bude protržený, rozlepený apod.), zboží nepřebírejte nebo převezměte s výhradou.
 • b/ V případě, že obal bude v pořádku, zboží v případě dobírky zaplaťte a převezměte. Upozorňujeme, že podle podmínek dopravce nemůžete zboží před zaplacením a převzetím rozbalit a překontrolovat.
 • c/ Pokud po rozbalení zjistíte poškození výrobku, neprodleně nás kontaktujte. Při pozdějším oznámení nemůže být Vaše reklamace kladně vyřízena. Při rozbalení dbejte na to, abyste obal a vnitřní výplně rozbalováním nepoškodili, obal ve vlastním zájmu nevyhazujte a nějakou dobu uschovejte.

IX.

Dodací lhůty

1. Pokud Vámi objednané výrobky máme na skladě, zboží zpravidla doručíme do 7-10 pracovních dnů.

2. Ostatní dodací lhůty máme podrobně popsané v sekci Informace o výrobcích.

3. V případě, že nebude možné objednávku vyřídit nebo některé zboží nebude skladem, budeme Vás o této skutečnosti neprodleně informovat.

4. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka vrácena zpět.

X.

Dodání faktury a záručního listu

Faktura je zaslána mailem kupujícímu po obdržení a potvrzení objednávky.

XI.

Odstoupení od smlouvy, vrácení zboží

1. V souladu se zákonem č. 367/2000 má zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží, za předpokladu, že se jedná o nákup Koncového spotřebitele. Rozhodne-li se pro odstoupení v této lhůtě a dodrží níže uvedené podmínky, bude mu vrácena kupní cena:

 • a/ Kontaktujte nás a dohodněte si způsob vrácení zboží.
 • b/ Zboží, které budete vracet v rámci této záruky zpět, musí být řádně zabaleno, nesmí nést známky užití, musí být nepoškozené, kompletní a musí být odesláno s kopií dokladu o koupi.
 • c/ Náklady na přepravu zboží k dodavateli nese v plné výši zákazník.
 • d/ Peníze za zboží Vám budou vráceny složenkou nebo převodem na Váš účet a to nejpozději do 10 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.
 • e/ V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme bohužel moci akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. V případě rozporu s kupní smlouvou má zákazník právo od smlouvy odstoupit. Kupující má právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

3. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob nebo nedostupnosti zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictvím emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal.

XII.

Reklamace a záruka

1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 • a/ má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • b/ se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • c/ zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • d/ je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti.

2. Záruční lhůta začíná běžet převzetím věci kupujícím. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Toto ustanovení se nepoužije na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Případné reklamace vyřídíme s Vámi individuální dohodou k Vaší spokojenosti v souladu s platným právním řádem.

3. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady. Pokud budou taková poškození zjištěna, je kupující tuto skutečnost povinen neprodleně hlásit naší firmě.

4. Za vady vzniklé přepravcem neručíme.

5. V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:

 • a/ výměnu za nové zboží,
 • b/ opravu zboží,
 • c/ přiměřenou slevu z kupní ceny,
 • d/ odstoupení od smlouvy.

6. Kupující má právo odstoupit od smlouvy,

 • a/ pokud má zboží podstatnou vadu,
 • b/ pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,
 • c/ při větším počtu vad zboží.

7. Záruka se nevztahuje na:

 • a/ vady vzniklé běžným používáním;
 • b/ nesprávným použitím výrobku;
 • c/ nesprávným skladováním.

8. Pokud byla reklamace oprávněná, má kupující spotřebitel právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním reklamace (zejména náklady na dopravu reklamovaného zboží k nám). Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

9. Postup při reklamaci:

 • a/ Informujte nás o reklamaci telefonicky nebo e-mailem na karmel.galerie@centrum.cz.
 • b/ Zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu. V případě zaslání reklamovaného zboží na dobírku, Prodávající si vyhrazuje právo takové zboží nepřevzít a odeslat zpět Kupujícímu na jeho náklady.
 • c/ Do zásilky přiložte důvod reklamace, fakturu a Vaše kontaktní údaje.
 • d/ Zákazník se může o průběhu reklamace informovat e-mailem na karmel.galerie@centrum.cz.
 • e/ V případě oprávněné reklamace má Kupující právo požadovat na Prodávajícím uhrazení nákladů na dopravu reklamovaného zboží k Prodávajícímu.
 • f/ O ukončení a o výsledku reklamace bude Kupující informován telefonicky nebo emailem.

9. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

XIII.

Mimosoudní řešení sporů

1. Případné spory mezi Galerií Karmel s.r.o. a Zákazníkem lze řešit také mimosoudní cestou. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů může Zákazník kontaktovat Českou obchodní inspekci, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platforma pro řešení sporů on-line se nachází na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr a je možné ji využít při řešení sporů mezi Prodávajícím a Kupujícím.

XIV.

Závěrečná ustanovení

1. Veškerá ujednání mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí právním řádem České republiky.

2. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu Obchodních podmínek bez výslovného upozornění Zákazníka. Prodávající ji oznámí na svých internetových stránkách nebo jiným vhodným způsobem.

3. Všechna práva k webovým stránkám Prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží Prodávajícímu.

4. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

5. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

6. Prodávající si vyhrazuje právo na změny a úpravy těchto stránek bez výslovného upozornění zákazníka.

7. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 21. 11. 2020.